Laden…

Geschiedenis

In 1945 zag den 61 het levenslicht. Onze scoutsgroep zat niet van in het begin in de Terlindenhofstraat. Ben je benieuwd naar de geschiedenis van onze lokalen? Dan ben je hier aan het juiste adres.
Geschiedenis: 1945-2008
Scouts 61 Sint-Jozef Merksem, ofte kortweg den 61, is ontstaan in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. In 1945 stond onder meer Jean Van Clapdurp aan de basis van deze jongensscouts. Doorheen de jaren werd de groep groter waardoor het eigen lokaal aan de Speelpleinstraat te klein werd. Een oplossing werd gevonden in het vrijkomende klooster in de Terlindenhofstraat. De leiders en leidsters van weleer hebben zelfs de kloosterzusters nog mee helpen te verhuizen. Een contract van 27 jaar werd afgesloten met de toenmalige gemeente Merksem. Een eeuwigheid in jongelui hun ogen, maar helaas kwam ook aan dit verhaal een einde. Ondertussen passeerden het 50- en uiteraard uitbundig gevierd 61-jarig bestaan van de groep. Tot een tiental jaar geleden het contract onherroepelijk eindigde.

Bange tijden braken aan, want op dat moment was er geen sprake van een mogelijke oplossing. De scouts zouden niet zomaar uit hun lokaal worden gezet, maar een echte langdurige zekerheid werd langs geen enkele kant geboden. De groep viel terug op tijdelijke contracten die door stad Antwerpen quasi elk moment beëindigd zouden kunnen worden. Als groep is het uiteraard niet evident om zomaar even een goed draaiende werking op te schorten.

Geschiedenis: 2008-nu
Tijdens deze onzekere periode is er in het werkjaar 2008 – 2009 een werkgroep bouw opgericht. De bedoeling was enerzijds om de situatie van kortbij op te volgen en anderzijds om mogelijke alternatieve locaties te onderzoeken. Ook het onderhouden van contacten met de verschillende instanties werd een belangrijke taak van deze werkgroep. Het was immers opportuun om het dossier warm te houden, misschien zelfs tot vervelens toe, bij de verschillende diensten.

Van het Fortje over de Catershoeve tot de Parkvilla. Een hele resem locaties zijn voorgesteld door diverse diensten, o.m. Vespa en de Jeugddienst, en om verschillende redenen niet haalbaar geacht of gebleken. De staat van het lokaal zorgde er mee voor dat het steeds dringender werd om een locatie te vinden. Want blijven in het huidige lokaal was al lang geen optie meer. Na veel gesprekken, over-en-weer getelefoneer en vooral wachten, kwam er dan uiteindelijk toch een voorstel uit de bus. We mochten een nieuwbouw zetten achter de gebouwen van de kunstacademie grenzend aan het Runcvoortpark. Een nieuwbouw die we nu proberen vorm te geven.

Werking
Sinds 1945 richt de werking zich op jongens. Initieel enkel met oudere doelgroepen, maar vandaag met vier volwaarde leeftijdscategorieën. Zo zijn er de Kapoenen, leeftijd tussen 6 en 8 jaar, gevolgd door de Welpen tussen 8 en 11 jaar. Net voor de overgang naar het secundair starten de jongens bij de Jongverkenners. Deze tak, want zo heet een leeftijdscategorie, is de eerste die op volwaardig tentenkamp in de Ardennen gaat. Na drie jaar worden ze dan Verkenner, leeftijd tussen 14 en 17jaar. Deze stoere mannen organiseren zelf al een deel van de activiteiten doorheen het jaar en tijdens het kamp. Ten slotte zijn er nog de Jins. Dit voorbereidend jaar op leiding wordt samen met verschillende groepen uit Merksem en Schoten georganiseerd. Na dit inspiratievolle jaar krijgen ze de keuze om in leiding te komen. Maar ook meisjes zijn vanaf dan welkom om in leiding te komen.

De leiding
Een leidingscarrière is vaak de start van een langdurig engagement naar de leden en de groep toe. De wekelijkse takraden om de activiteiten op zondag voor te bereiden, uiteraard de zondagen zelf die meestal van 10u tot 17u duren, de diverse werkgroepen voor een optimale interne werking, het volgen van cursussen bij de overkoepelende organisatie, het voorbereiden van en deelnemen aan weekends en kampen. Kortom een berg werk die de leiding vrijwillig en met een hart voor de groep verzet. Vaak leidt deze intense samenwerking tot vriendschappen en herinneringen die nog lang nazinderen tijdens de rest van hun leven.

Huidig lokaal
De huidige lokalen bevinden zich in de Terlindenhofstraat 204a te Merksem. De kelders van het voormalige klooster dienen als ontmoetingsplaats voor de leden en de leiding. Maar ook het groepscomité en oud-leiding maken frequent gebruik van deze ruimtes. De doorgang naar het park en de grote ruimte aan het lokaal maken het een ideale locatie om kinderen en jongeren een bijzonder fijne tijd te gunnen.

Zoals reeds gezegd is de staat van het huidige lokaal ronduit zorgwekkend. Er zijn al ettelijke jaren geen investeringen meer gebeurd. Het is immers de afspraak dat stad Antwerpen als verhuurder mee zou instaan voor de kosten en grote onderhoudswerken. Door de onzekerheid rond de finale bestemming van het kloosterkasteel is deze afspraak niet meer opgevolgd. Enkele jaren geleden heeft de groep dan maar op eigen kosten de elektriciteit vernieuwd omdat toen al duidelijk werd dat de lokalen serieus waren afgeleefd. Door recent aanhoudend vandalisme en inbraken in het leegstaand en verkommerend kasteel is de situatie er enkel op verslechterd.

Onderstaande beelden tonen duidelijk waarom we aan een nieuw lokaal toe zijn.