Laden…

Disclaimer

Algemeen

Deze site en zijn inhoud behoren toe aan en blijven steeds eigendom van, behoudens fouten, Scouts 61 Sint-Jozef Merksem. U mag deze inhoud vrij raadplegen en gebruiken om meer informatie te verkrijgen over de scoutswerking. In geen geval mag informatie, foto’s en gegevens gebruikt worden om mogelijke schade toe te brengen aan de vereniging.

Persoonsgegevens

Deze site stelt gegevens van verschillende personen ter uwer beschikking. Deze mogen enkel worden gebruikt in het kader van scouting om informatie te vragen omtrent de scoutswerking. Het is niet toegestaan gegevens te kopiëren, op te slaan of door te geven aan derden. Deze gegevens mogen in geen enkel geval aangewend worden voor politieke en/of commerciële doeleinden.

Links

Deze site heeft een aantal links naar andere leuke en zinvolle sites rond scouting. Wij kunnen op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en kenmerken van de gelinkte sites.

E-stuff

Deze site wordt gehost door Scoutnet en is mogelijk gemaakt met templates van WordPress.